Verwijzing & Vergoeding

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Verwijzing & Vergoeding bij Volwassenen
 • Verwijzing & Vergoeding bij Kinderen en Jeugdigen tot 18 jaar
 • Het annuleren van een afspraak

Volwassenen

Ik werk zonder contracten met de verschillende zorgverzekeraars. Dit betekent dat mensen zich kunnen aanmelden zonder dat we aan alle eisen en voorwaarden van de zorgverzekeraars hoeven te voldoen.  We spreken hierbij van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

 • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal tussen de 50 en 75 %.
 • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar meestal 100% van de kosten. Vraag bij uw eigen zorgverzekeraar na wat uw vergoeding precies is.

Zie voor verdere informatie ook www.contractvrijepsycholoog.nl

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

 • U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor generalistische basis GGZ (GBGGZ)
 • De datum van de verwijsbrief moet liggen voor het eerste consult
 • In de verwijsbrief dient een vermoeden van een DSM-diagnose te staan
 • Op de verwijsbrief staat de AGB-code van de huisarts en diens handtekening

Na de intakeprocedure stel ik de definitieve DSM-diagnose vast en wordt er een passend zorgzwaartepakket (behandeltraject) gekozen. In de basis GGZ wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgzwaartepakketten, waaruit u de benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties:

 • Basis-GGZ kort
 • Basis GGz middel
 • Basis GGz intensief
 • Basis GGz chronisch

Op basis van uw intakegesprek en de diagnose die ik stel deel ik u in bij een van deze prestaties. Het kan ook zijn dat uw behandeling al na 1 of 2 gesprekken stopt. In dat geval kan ik een onvolledig behandeltraject in rekening brengen. Elke prestatie heeft een maximaal tarief wat vergoed wordt. LET OP: de basis-ggz valt onder uw basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico.

NZa-tarief prestaties per 01-01-2021 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Code Prestatie Vergoeding maximumtarief Duur in minuten Aantal gesprekken
18001 kort €522.13 294 3-5
18002 middel €885,01 495 6-8
18003 intensief €1434,96 750 9-13
18004 chronisch €1380,49 753 10-11
18005 Onvolledig traject €228,04 120 1-2

De facturering van de behandeling wordt achteraf gedaan, dus als de behandeling is afgerond, of na 365 dagen. U ontvangt een totaalnota, die u zelf aan mij dient te betalen. Deze nota dient u daarna in bij uw zorgverzekeraar, die het in de polis vastgelegde percentage aan u vergoedt. U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding, zodat u weet waar u aan toe bent.

U kunt er ook voor kiezen om per sessie alvast een vast bedrag te betalen, zodat u niet in 1 keer een vrij groot bedrag dient voor te schieten. Hierover kunnen we tijdens de intake of vooraf een afspraak maken.

De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota. In 2020 is dit eigen risico vastgesteld op €385 euro. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Niet vergoede zorg of overig zorgproduct(OZP)

U kunt er ook voor kiezen om zonder verwijsbrief een afspraak te maken of als er geen sprake is van een vergoede DSM diagnose. De kosten voor een los consult zijn vanaf 1 januari 2021 €94 euro per 45 minuten face-to-face tijd.

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging van alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. Dat is geregeld in de Jeugdwet.

Voor de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Alle kosten worden dus vergoed, mits er sprake is van een vergoede diagnose en een juiste verwijzing.

Voor aanmelding heb je of een verwijsbrief van de huisarts nodig of een beschikking vanuit het CJG(Centrum voor jeugd en gezin). Op deze verwijzing of beschikking staat een vraag voor behandeling binnen de GBGGZ(generalistische basis GGZ) en een vermoeden van een diagnose.

De kosten worden per maand rechtstreeks aan de gemeente gedeclareerd.

Mocht tijdens de intake toch blijken dat  je bij mij niet op de juiste plek bent, dan zoek ik samen met jou en eventueel je ouder(s) naar de best passende doorverwijsmogelijkheid of hulpverlener.

Let erop dat als je ouders gescheiden zijn en ze allebei de ouderlijke macht hebben, ze allebei toestemming moeten geven voor de behandeling. Hiervoor heb ik een speciaal formulier wat ze beiden dienen te ondertekenen. Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt dat ze geen toestemming van de ouders nodig hebben om in behandeling te komen.

Annuleren

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Dit kan per mail, telefonisch of sms bericht. Als u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert worden de kosten van de behandeling voor de helft in rekening gebracht. De kosten zijn dan €47.

Start typing and press Enter to search