Verwijzing & Vergoeding

Op deze pagina vindt u informatie over:

  • Verwijzing & Vergoeding bij Volwassenen
  • Verwijzing & Vergoeding bij Kinderen en Jeugdigen tot 18 jaar
  • Het annuleren van een afspraak

Volwassenen

Ik werk zonder contracten met de verschillende zorgverzekeraars. Dit betekent dat mensen zich kunnen aanmelden zonder dat we aan alle eisen en voorwaarden van de zorgverzekeraars hoeven te voldoen.  We spreken hierbij van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

  • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg
  • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar meestal 100% van de kosten of van de markconforme vergoeding. Vraag bij uw eigen zorgverzekeraar na wat uw vergoeding precies is.

Zie voor verdere informatie ook www.contractvrijepsycholoog.nl

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

  • U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor psychologische zorg
  • De datum van de verwijsbrief moet liggen voor het eerste consult
  • In de verwijsbrief dient een vermoeden van een DSM-diagnose te staan
  • Op de verwijsbrief staat de AGB-code van de huisarts en diens handtekening.
  • LET OP: de basis-ggz valt onder uw basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico.

NZa-tarief prestaties per 01-01-2022 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

minuten diagnostiek Tarief minuten behandeling Tarief
vanaf 5 min €35,56 vanaf 5 min €27,91
vanaf 15 min €61,31 vanaf 15 minuten €49,89
vanaf 30 min €101,78 vanaf 30 min €85,16
vanaf 45 min €142,31 vanaf 45 min €120,99

De facturering vindt per maand plaats. U ontvangt per maand een totaalnota van hoe vaak u die maand bij mij bent geweest, U dient die nota zelf aan mij te betalen. Deze nota dient u daarna in bij uw zorgverzekeraar, die het in de polis vastgelegde percentage aan u vergoedt. U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding, zodat u weet waar u aan toe bent.

De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota. In 2022 is dit eigen risico vastgesteld op €385 euro. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Vanaf 1 januari 2022 geldt het nieuwe zorgprestatiemodel.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller.

Niet vergoede zorg of overig zorgproduct(OZP)

U kunt er ook voor kiezen om zonder verwijsbrief een afspraak te maken. De kosten voor een los consult zijn vanaf 1 januari 2022 €95 euro per 45 minuten face-to-face tijd. Vanaf 01-01-2023 zal dit 100 euro bedragen.

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging van alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. Dat is geregeld in de Jeugdwet.

Voor de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Alle kosten worden dus vergoed, mits er sprake is van een vergoede diagnose en een juiste verwijzing.

Voor aanmelding heb je of een verwijsbrief van de huisarts nodig of een beschikking vanuit het CJG(Centrum voor jeugd en gezin). Op deze verwijzing of beschikking staat een vraag voor behandeling binnen de GBGGZ(generalistische basis GGZ) en een vermoeden van een diagnose.

De kosten worden per maand rechtstreeks aan de gemeente gedeclareerd.

Mocht tijdens de intake toch blijken dat  je bij mij niet op de juiste plek bent, dan zoek ik samen met jou en eventueel je ouder(s) naar de best passende doorverwijsmogelijkheid of hulpverlener.

Let erop dat als je ouders gescheiden zijn en ze allebei de ouderlijke macht hebben, ze allebei toestemming moeten geven voor de behandeling. Hiervoor heb ik een speciaal formulier wat ze beiden dienen te ondertekenen. Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt dat ze geen toestemming van de ouders nodig hebben om in behandeling te komen.

Annuleren

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Dit kan per mail, telefonisch of sms bericht. Als u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert worden de kosten van de behandeling voor de helft in rekening gebracht. De kosten zijn dan €47,50.

Start typing and press Enter to search